E-Dönüşüm

İşletmelerin AKINSOF e-Dönüşüm İle e-fatura, e-arşiv, e-irsaliye, e-defter, e-mutabakat gibi uygulamalarını dijital ortama taşımaları hem yasal uyumluluk hem de iş süreçlerinde verimlilik açısından büyük önem taşıyor. 19.10.2019 e-dönüşüm ile ilgili zorunlu geçiş tarihlerini içeren 509 sayılı VUK Tebliği Resmi Gazete’de yayınlandı.

E-FATURA

E-Fatura Nedir?

Türkiye’de 397 sıra no.lu VUK tebliğine ile hayata geçirilen ve 5 Mart 2010 tarihinden itibaren uygulamada olan e-fatura, veri format ve standardı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen, VUK gereği bir faturada yer alması gereken bilgilerin içerisinde yer aldığı, satıcı ve alıcı arasındaki iletiminin merkezi bir platform (GİB) üzerinden gerçekleştirildiği elektronik bir belgedir.

Diğer bir tanımla elektronik faturalama olarak da ifade edebileceğimiz e-fatura, tanımlanan standart kâğıt fatura ile tamamen aynı hukuki niteliklere sahip olan, oluşturma, gönderme, saklama ve ibraz gibi adımların tamamının elektronik ortamda gerçekleştirildiği faturalama şeklidir.

19.10.2019 e -Dönüşüm ile ilgili zorunlu geçiş tarihlerini içeren 509 sayılı VUK Tebliği Resmi Gazete'de yayınlandı.

E-Fatura Mimarisi

- Sistemde kayıtlı kullanıcılara e-Fatura gönderilebilir.

- Sistemde kayıtlı kullanıcılardan e-Fatura alınabilir.

- Gönderilen veya alınan e-Faturalar bilgisayara indirilerek elektronik ortamda saklanabilir, istendiği zaman ibraz edilebilir.

E-Fatura Avantajları

- Dijital ortamda fatura kesildiği için, e-Fatura gönderdiğiniz mükellefe tekrar kağıt fatura göndermenize gerek yoktur.

- Kağıt maliyetinden tasarruf etmiş olursunuz.

- Kağıt faturalarınızda arşivleme için yer ayırmanız gerekirken, e-Fatura'da buna gerek yoktur.

- Kağıt faturaların işlenmesi sırasında oluşabilecek insan hatalarının önüne geçilmiş olur.

- Sarf malzeme maliyetini ortadan kaldırır.

- Fatura postalama maliyetini ortadan kaldırır.

- Faturayı müşteriye iletmede ortaya çıkan iş gücünü azaltır.

- Faturaların kargoda/postada kaybolma sıkıntısı ortadan kalkar.

- Sistem üzerinde kısa sürede istenilen faturaya ulaşma imkanı sağlar. Vaktinizi arşivde fatura arayarak geçirmemiş olursunuz.

- Kullandığınız muhasebe, erp vb. yazılım sistemlerine aktarılabilir.

Müşterilerimizin Yapması Gerekenler:

1-) E-Fatura uygulamasına internet aracılığı ile başvuru yapacak mükellefler gerçek kişi ise öncelikle elektronik imza diğer adıyla Nitelikli Elektronik Sertifika (Nes), tüzel kişi ise mali mühür sertifikasını almaları gerekmektedir.

Elektronik İmza (Nitelikli Elektronik Sertifika) alımı için aşağıdaki yöntem izlenmektedir:

www.kamusm.gov.tr/basvurular/nes/ adresindeki süreçler takip edilerek başvuru gerçekleştirilmelidir.

Elektronik İmza (Nitelikli Elektronik Sertifika) alımı için gerekli ücret bilgilerine ;

www.kamusm.gov.tr/urunler/nitelikli_elektronik_sertifika/fiyatlandirma.jsp linkinden ulaşabilirsiniz.

Elektronik İmza (Nitelikli Elektronik Sertifika) geldikten sonra izlenecek yollar için ;

www.kamusm.gov.tr/islemler/sertifikami_aldim_ne_yapmaliyim linkini ziyaret edebilirsiniz.

Mali Mühür Sertifikası alımı için aşağıdaki yöntem izlenmektedir:

www.kamusm.gov.tr adresinden SÜREÇLER bölümüne giriş yapılır. Buradaki süreçler takip edilerek başvuru gerçekleştirilmelidir.

Mali Mühür Sertifikası ücretlerine www.kamusm.gov.tr/fiyatlandirma linkinden ulaşabilirsiniz.

Mali Mühür Sertifikası geldikten sonra, izlenecek yollar için www.kamusm.gov.tr/surecler/aldim_ne_yapmaliyim/ linkine başvurabilirsiniz.

2-) Elektronik İmza veya Mali Mühürü alan mükelleflerimiz E-Fatura başvurusu için www.efatura.gov.tr/efaturabasvuru.html adresinden "Elektronik Başvuru Yapmak İçin Tıklayınız" bölümüne giriş yapılır ve ilgili alanlar doldurularak kayıt işlemi tamamlanır.

E-Fatura uygulamasına Elektronik Başvuru ile ilgili rehber ve kılavuza www.efatura.gov.tr/dosyalar/efaturabasvuru/ linkinden ulaşabilirsiniz.

Mali mühür, e-Faturanın veri bütünlüğünün sağlanması ile kaynağının inkar edilmezliğini garanti altına alır. Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısı TÜBİTAK tarafından, tüzel kişiler ile kurum, kuruluş ve işletmelere elektronik sertifika sağlama hizmeti vermek üzere Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından Kamu Sertifikasyon Merkezi kurulmuş ve işletilmektedir.

E-Fatura Sistemine Erişim

e-Fatura uyumu bulunan AKINSOFT WOLVOX 8 programı ve AKINSOFT'un özel entegratör olarak çalıştığı AKINSOFT'un özel entegratör olarak çalıştığı Digital Planet ve Edm Bilişim aracılığı ile sağlanmaktadır.

E-ARŞİV

E-Arşiv Nedir?

Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre fatura, kâğıt ortamında en az iki nüsha olarak düzenlenerek ilk nüshası (aslı) müşteriye verilen, ikinci nüshası ise yine kâğıt ortamında aynı Kanunun muhafaza ve ibraz hükümlerine göre mükelleflerce saklanılan bir belgedir.

397 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile getirilen e-Fatura Uygulamasına kayıtlı olmayan vergi mükelleflerine 433 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde yer alan şartlara uygun olarak e-Arşiv Uygulaması kapsamında fatura oluşturmaya, kâğıt ortamında göndermeye ve oluşturulan faturaların ikinci nüshasını elektronik ortamda muhafaza ve istendiğinde ibraz edilmesine imkan sağlayan uygulamadır.

Bununla birlikte söz konusu mükellefler, e-Arşiv Uygulaması kapsamında oluşturdukları faturaları alıcısının talebi doğrultusunda ve www.efatura.gov.tr internet adresinde yayımlanan e-fatura format ve standardını kullanmak ve de söz konusu faturanın basılabilir görüntüsünü de eklemek şartıyla, müşterilerine elektronik ortamda da iletebilirler. Bu durumda e-Arşiv Faturasının ayrıca kağıda basılmasına gerek bulunmamaktadır.

e-Arşiv Uygulamasından yararlanmak isteyen mükelleflerin, öncelikle e-fatura uygulamasına kayıtlı olmaları gerekmektedir.

19.10.2019 e -Dönüşüm ile ilgili zorunlu geçiş tarihlerini içeren 509 sayılı VUK Tebliği Resmi Gazete'de yayınlandı.

E-Arşiv ile E-Fatura Arasındaki Fark Nedir?

e-Fatura gönderimi yapabilmeniz için alıcının da e-Fatura kullanıcısı olması gerekmektedir. Ancak e-Arşiv gönderimi yapabilmeniz için alıcının e-Fatura kullanıcısı olması zorunlu değildir. Alıcının vereceği onay ile e-Arşiv yöntemiyle faturalarınızı gönderebilir, kağıt fatura sistemini kullanma zorunluluğundan kurtulmuş olursunuz. e-Arşiv sisteminde fatura nüshası entegratör firma aracılığı ile sağlanmaktadır.

Müşterilerimizin Yapması Gerekenler?

1-) E-Arşiv uygulamasını Özel Entegratör aracılığıyla kullanmak isteyen mükellefler, Başkanlıktan e- Arşiv uygulaması için izin almış özel entegratörlere başvuru yaparak uygulamaya dahil olabilirler. e- Arşiv Uygulamasından özel entegrasyon yöntemiyle yararlanacak mükelleflerin ayrıca Gelir İdaresi Başkanlığına bir başvuru yapmalarına gerek bulunmamaktadır.

2-) E-Arşiv uygulamasını kullanmak isteyen mükelleflerin aynı zaman da E-Fatura'ya geçme zorunluluğu bulunmaktadır. E-Faturayı halihazırda kullanan mükellef özel entegratör aracılığıyla E-Arşiv hizmetinden yararlanacaklar ise sadece Özel Entegratörün sözleşmelerini doldurmaları yeterli olacaktır.

3-) E-Fatura kullanmayan ve E-Arşiv'e geçme zorunluluğundan dolayı E-Fatura kullanacak mükellefler öncelikle aşağıdaki adımları uygularak E-Fatura'ya kayıt olmaları gerekmektedir. E-Fatura uygulamasına internet aracılığı ile başvuru yapacak mükellefler gerçek kişi ise öncelikle elektronik imza diğer adıyla Nitelikli Elektronik Sertifika (Nes) tüzel kişi ise mali mühür sertifikası almaları gerekmektedir.

Elektronik İmza İçin Aşağıdaki Yöntemler İzlenmektedir:

* http://www.kamusm.gov.tr/basvurular/nes/ adresindeki süreçler takip edilerek başvuru gerçekleştirilmelidir.

* Elektronik İmza (Nitelikli Elektronik Sertifika) ücretlerine;

www.kamusm.gov.tr/urunler/nitelikli_elektronik_sertifika/fiyatlandirma.jsp linkinden ulaşabilirsiniz.

* Elektronik İmza (Nitelikli Elektronik Sertifika) geldikten sonra izlenecek yolları

www.kamusm.gov.tr/islemler/sertifikami_aldim_ne_yapmaliyim linkinden ulaşabilirsiniz.

Mali Mühür Sertifikası Alımı İçin:

1) http://mm.kamusm.gov.tr adresinden SÜREÇLER bölümüne giriş yapılır. Oradaki süreçler takip edilerek başvuru gerçekleştirilmelidir.

* Mali Mühür Sertifikası ücretlerine http://mm.kamusm.gov.tr/fiyatlandirma.jsp linkinden ulaşabilirsiniz.

* Mali Mühür Sertifikası geldikten sonra izlenecek yolları http://mm.kamusm.gov.tr/surecler/aldim_ne_yapmaliyim/ linkinden ulaşabilirsiniz.

2-) Elektronik İmza veya Mali Mühürü alan mükelleflerimiz E-Fatura başvurusu için http://www.efatura.gov.tr/efaturabasvuru.html adresinden "Elektronik Başvuru Yapmak İçin Tıklayınız" bölümüne giriş yapılır ve İlgili alanlar doldurularak kayıt işlemi tamamlanır.

E-Fatura uygulamasına Elektronik Başvuru ile ilgili rehber ve kılavuza http://www.efatura.gov.tr/dosyalar/efaturabasvuru/EFaturaUygulamasiBasvuruRehberiveKilavuzuV1.0.pdf linkinden ulaşabilirsiniz.

E-Fatura işlemleri tamamlanmasıyla birlikte Özel Entegratör aracılığıyla E-Arşiv hizmetinden yararlanacak mükelleflerin Özel Entegratörün sözleşmelerini doldurmaları ve yeterli olacaktır.

Uygulamadan Yararlanma Yöntemleri ve Başvuru

Uygulamadan yararlanmak için mükelleflerin 397 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile getirilen e-Fatura Uygulamasına kayıtlı olmaları gerekmektedir.

Mükellefler e-Arşiv Uygulamasını, kendi bilgi işlem sistemi veya Başkanlıktan izin almış özel entegratör bilgi işlem sistemi üzerinden olmak üzere iki yöntemle kullanabilirler.

Uygulamayı kendi bilgi işlem sistemi üzerinde kullanmak isteyen mükellefler http://www.efatura.gov.tr/ İnternet adresinde yayımlanan e-Arşiv Uygulaması Başvuru Kılavuzu'nda açıklanan şartlara uygun olarak başvuru yaparlar.

e-Arşiv Uygulamasını Başkanlıktan e-arşiv izni almış özel entegratörlerin bilgi işlem sistemi üzerinde kullanmak isteyen mükellefler, doğrudan özel entegratöre başvuracak olup ayrıca Başkanlığa başvuruda bulunmazlar.

Özel entegratörler kendilerine başvuran mükellefler ile ilgili istenen bilgileri http://www.efatura.gov.tr/ İnternet adresinde yayımlanan kılavuzlarda yer alan açıklamalara uygun olarak Başkanlığa elektronik ortamda bildirmek mecburiyetindedirler.

E-Arşiv Sistemine Erişim

e-Arşiv sistemine erişim, e-Arşiv uyumu bulunan AKINSOFT WOLVOX 8 programı ve AKINSOFT'un özel entegratör olarak çalıştığı Digital Planet ve Edm Bilişimin aracılığı ile sağlanmaktadır.

E-iRSALİYE

E-İrsaliye Nedir?

487 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yürürlüğe giren e-İrsaliye Uygulaması, yaygın olarak kullanılan belgelerden biri olan irsaliyenin Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen standartlara uygun olarak elektronik belge olarak düzenlenmesi, elektronik ortamda iletilmesi, muhafaza ve ibraz edilmesini kapsayan uygulamadır.

19.10.2019 e -Dönüşüm ile ilgili zorunlu geçiş tarihlerini içeren 509 sayılı VUK Tebliği Resmi Gazete'de yayınlandı.

E-İrsaliyenin Avantajları

- e-İrsaliyeye geçiş yaptıktan sonra kağıt irsaliyeye farkla işlerinizde pratiklik kazanırsınız.

- Özellikle mevcutta e-fatura ve e-arşiv kullanıcısı iseniz dijitale taşıdığınız faturalama süreçlerini e-irsaliye ile daha da rahat bir hale getirebilirsiniz.

- Kağıt, yazdırma, kargolama, arşivleme ve kaybolma durumunda yenisini gönderme gibi durumlar olmaz.

- Fatura ve irsaliyenizi elektronik ortamda hazırlayıp karşı tarafa iletebilirsiniz.

- Bu anlamda zaman ve maliyet olarak da sizin için olumlu etkileri olacaktır.

- Tüm bunların yanı sıra kağıttan tasarruf ederek doğayı da korumuş olursunuz.

E-DEFTER

E-Defter Nedir?

Şekil hükümlerinden bağımsız olarak Vergi Usul Kanununa ve/veya Türk Ticaret Kanununa göre tutulması zorunlu olan defterlerde yer alması gereken bilgileri kapsayan elektronik kayıtlar bütünüdür.

19.10.2019 e -Dönüşüm ile ilgili zorunlu geçiş tarihlerini içeren 509 sayılı VUK Tebliği Resmi Gazete'de yayınlandı.

E-Defter Mimarisi

- E-Defter dosyaları ilgili kılavuzlarda belirtilen standartlar ve formata uygun biçimde hazırlanır.

- Hazırlanan dosya “defter” şema yapısında öngörülen alana yerleştirilir.

- Oluşturulan “defter” dosyası mühürlenir ya da imzalanır. (Bu şekilde oluşturulan dosya, mükellefin beratının aldıktan sonra defter olarak saklamak zorunda olduğu dosyadır. Ancak bu dosyanın defter olarak geçerli sayılabilmesi için e-defter beratının alınması zorunludur.)

- Mühürlenen ya da imzalanan “defter” dosyasının belli bilgileri alınarak “berat” dosyası oluşturulur.

- Berat dosyası mühürlenir ya da imzalanır.

- Mühürlü ya da imzalı berat dosyası paketlenir.

- Hazırlanan paket www.edefter.gov.tr adresinde bulunan e-Defter Uygulamasına giriş yapılarak yüklenir.

- Berat dosyası Gelir İdaresi Başkanlığı mali mührü ile de mühürlenerek indirilecek biçimde defter sahibinin erişimine açılır. (Erişime açılan e-defter beratı ile imzalı veya mühürlü defter dosyası birlikte elektronik ortamda muhafaza edilecektir.)

E-Defter Avantajları

- Noter tasdik ücreti ödemenize gerek kalmaz.

- Arşivleme masrafı bulunmamaktadır.

- Kullanıcıların yapabileceği hataları sıfıra indirir.

- Kağıt maliyetinden tasarruf ettirerek doğayı korumanızı sağlar.

Hangi Defterler E-Defter Olarak Tutulabilir?

- Yevmiye defteri

- Büyük defter (Defter-i Kebir)

E-Defter Başvuru İşlemleri:

Elektronik defter oluşturmak, kaydetmek, muhafaza ve ibraz etmek isteyenler, aşağıda yer alan bilgi ve belgeler ile www.edefter.gov.tr internet sitesinde belirtilen Başkanlık veya Genel Müdürlük adresine yazılı olarak başvuruda bulunacaktır. Gerek görülmesi halinde aşağıdakilere ilaveten teknik bilgi ve belge talebinde bulunulabilir.

www.edefter.gov.tr internet adresinde yer alan "Elektronik Defter Uygulaması Başvuru Formu ve Taahhütnamesi"nin imzalı aslı,

Tüzel kişiler için başvuru formunu imzalayan kişi veya kişilerin yetkili olduğunu gösteren şirket imza sirkülerinin noter tasdikli örneği (397 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine göre e-fatura uygulamasından yararlanmaya başlayan ve imza sirkülerinde herhangi bir değişiklik bulunmayan mükellefler için bu şart aranmayacaktır.),

Elektronik defterlerin oluşturulması sırasında, bu konuda uyumluluk onayı alınmış bir yazılımın kullanılması durumunda söz konusu yazılım hakkında yazılımın adı, sürüm numarası gibi mükellef kullanımına özgü bilgiler.

E-Defter Sistemine Erişim

AKINSOFT WOLVOX ERP Çözüm paketi içerisinde ilave modül olarak e-Defter modülü alınmalıdır. WOLVOX Genel Muhasebe programında oluşturulan tüm fiş kayıtlarının yevmiye ve defter-i kebir raporları e-Defter olarak gönderilebilmektedir.

E-Defter Saklama Desteğimiz

EDM Bilişim ve Digital Planet e-Defter Saklama Hizmeti ile e-defter verileriniz 10 yıl süre ile güvende...

e-Defter saklama hizmetimizin fiyatlandırma ve detayları için çözüm ortaklarımız ile irtibata geçebilirsiniz.

Size en yakın çözüm ortağımız ile irtibata geçmek için tıklayınız.

E-MUTABAKAT

E-Mutabakat Nedir?

e-Mutabakat hizmeti, şirketlerin müşteri arasında tanımlanmış alacak-borç hesaplarının elektronik ortamda kolay, hızlı, güvenli ve hatasız olarak karşılaştırılmasını sağlayan sistemdir. BA-BS mutabakatları ve cari hesap mutabakatları için geliştirilmiş bir web uygulamasıdır.

Maliyetinizi Azaltır

e-Mutabakat, ağaçların kağıt ihtiyacı olarak kesilmesine, bütün işlemleri dijital ortama taşıyarak engel olur. Firmalar arası kağıt anlaşmalar dijital ortamda doğayı koruyarak gerçekleşir.

E-Mutabakat Çevre Dostudur

Arşivleme, kargo ve kağıt masraflarından elektronik mutabakat ile kurtulun. Üstelik personellerinizin yapacağı çok daha önemli işleri var!

Veri Aktarımı Kolay ve Çabuk Gerçekleşir

AKINSOFT e-Mutabakat sistemi , excel ile bilgi alabildiğiniz bütün sistemlerle çalıştığı için tüm verilere çabuk ve hızlı bir şekilde erişim sağlatır.

Mutabakat Zamandan Tasarruf Sağlar

Zor geçen alacak-borç işlemlerinde faks başında beklemek, telefon açmak, evraklar arasında kaybolmakla kaybolan zamanınızı, e-Mutabakat sizlere geri kazandırır. e-Mutabakat çözümü ile cari hesaplarınızın paylaşabilir ve şirketler arası hesap karşılaştırmasını hızlıca yapabilirsiniz.

Yasal Avantaj

Kayıtlı Elektronik Posta ile mutabakatlarınız dijital ortamda yasal zemine oturtulabilir ve bu sayede hızlı dönüşler alabilirsiniz. Noter onaylı gönderimlerle aynı hukuki değere sahip olan e-Mutabakat ile rahat edebilirsiniz.

- BA/BS, Cari Ekstre ve Bakiye mutabakatlarını aynı anda ve hızlıca yapabilirsiniz,

- Telefon, posta, faks trafiğine son verip süreçlerinizi web üzerinden hızlandırabilirsiniz, Tüm mutabakat raporlarına tek noktadan hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz,

- İş gücünden, zamandan ve telefon, faks, kağıt gibi görünmeyen giderlerden tasarruf sağlarsınız,

- Cevap vermeyen firmalara sistemin otomatik olarak hatırlatma maili göndermesini sağlayarak mutabakatlarınıza geri dönüş oranını artırabilirsiniz,

- Mutabık olmadığını belirten müşterilerinizden cari ekstrelerini elektronik ortamda hızlı bir şekilde alırsınız,

- Veri Bütünlüğü sağlar

- Operasyon maliyetini düşürür.

- Hızlı ve kolay kullanım sunar.

- Takip edilebilir / Ölçeklenebilir altyapı sunar.

- Cevapların sisteme kaydedilmesi

- Mutabakat raporlarının izlenmesi

- Firmaya gönderilmiş mutabakatların sisteme işlenmesi

- Muhatapların ekstre veya ilişkili dosya gönderir

- WOLVOX Programına tam entegrasyon sağlar

- Uygulama sadece mutabık olup olmadığını kontrol etmekle kalmaz, cari ekstresindeki farkları da bulup taraflara raporlar. Tüm muhasebe programlarıyla tam entegre çalışan sistemdir.

TOP
Akınsoft Ana Bayii Demo Talep Formu Telefon: 0850 441 13 90
Bizimle iletişime geçin ! Sizi yerinizde ziyaret edelim. İşletmenize en uygun çözümü sunalım.

    error: İçerik korunuyor !!